Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
November 23, 2013
Image Size
8.8 MB
Resolution
4000×2480
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
807
Favourites
107 (who?)
Comments
14
Downloads
77
×
May. by Fyrloczek May. by Fyrloczek

One of sunny days in May.

Jak na razie chyba najładniejsza praca :) Mogłam bardziej dopieścić tło i kocyk, ale gonił mnie termin ;)


------- przykry Edit.

Niestety praca nie pojawi się w kalendarzu Broohof. Opinia : "jest za mało cieni, za dużo świateł, cieniowanie czarnym za co powinna zostać spalona na stosie, marna próba rysowania bez lineartu (jak nie umie to nie powinna tego robić przy takich pracach) i niezrównoważony kontrast, zbyt jaskrawa, przydało by się zmniejszyć nasycenie. poza tym koc wygląda jak basem". A no i opinia że Rarity wyszła mi wyjątkowo źle.

Translate by google :P : "is too vague shadows, too much light, shading black for what should be burned at the stake, miserable attempt at drawing without lineart (like it does not know it should not do such work) and unbalanced contrast, too bright, I would have liked desaturate. outside the blanket looks like a bass. "And opinion that Rarity left me very badly.


Nie uważam się za niewiadomo jakiego artystę, bo malowanie to moje hobby. Ale to zabolało.

Im not proffesional, drawing is my hobby. But i feel like I wasted my time. It feel bad.Add a Comment:
 
:iconognioziejka:
Ognioziejka Featured By Owner Jan 8, 2014  Hobbyist Filmographer
Fryloczku, nie przejmuj się ^^ To naprawdę świetny obrazek!! *__* Piękniejszego nie widziałam jeszcze w swoim życiu <3
Reply
:icondyli:
dyli Featured By Owner Nov 26, 2013  Hobbyist Photographer
Emejzing dżop Szwagier! :) Rily!
Reply
:iconredthedog:
RedTheDog Featured By Owner Nov 24, 2013  Student General Artist
This is so beautiful. :love:

It really showcases the beauty of May. :clap: .... The month I was born. :)
Reply
:iconbrayanlarson:
BrayanLarson Featured By Owner Nov 24, 2013
Your drawing should be in a better calendar than Broohof. Very nice!
Reply
:iconunseenvision:
UnseenVision Featured By Owner Nov 24, 2013
This is so lovely :heart:
Reply
:iconcottoncloudyfilly:
cottoncloudyfilly Featured By Owner Nov 24, 2013  Student Digital Artist
very cute!May is my avorite month!
Reply
:iconthyrai:
Thyrai Featured By Owner Nov 24, 2013
this is really amazing!! beautiful scenery :)
Reply
:iconfyrloczek:
Fyrloczek Featured By Owner Nov 23, 2013
Thanks you all :D Im very happy :)
Reply
:iconsleepingsilentbelle:
SleepingSilentBelle Featured By Owner Nov 23, 2013
Beautiful piece. Great job.
Reply
:iconnielsolofbouvin:
nielsolofbouvin Featured By Owner Nov 23, 2013
A stunning picture of best pony and best CMC. Beautiful.
Reply
:iconpinkiedash357:
pinkiedash357 Featured By Owner Nov 23, 2013
Wow... :)
Reply
:iconfyrloczek:
Fyrloczek Featured By Owner Nov 23, 2013
Thanks :)
Reply
:icondarthwill3:
DarthWill3 Featured By Owner Nov 23, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Sweetie Belle's so cute!
Reply
:iconjoakaha:
Joakaha Featured By Owner Nov 23, 2013  Hobbyist General Artist
Nice ^^
Reply
Add a Comment: